קליפ קצר - האם אתם מוכנים לקונגרס 2020?

 

 

רוצה לשמוע עוד פרטים

על הקונגרס הקרוב?