קליפ קצר - האם אתם מוכנים לקונגרס 2022?

 

 

רוצה לשמוע עוד פרטים

על הקונגרס הקרוב?