קליפ קצר - האם אתם מוכנים לקונגרס 2019 ?

 

 

רוצה לשמוע עוד פרטים

על הקונגרס הקרוב?